Jag fick min första text publicerad i en dagstidning 1981. Sedan dess har jag i tur och ordning strävat efter att bli journalist, jobbat som det sedan mitten av 1980-talet och från 2003 varit min egen.

Olof Wigren Media AB är ett företag som sysslar med reportage, projektledning, redaktörskap och produktion av allt ifrån nyhetsbrev och broschyrer till företagspresentationer och magasin. Det är ett enmansföretag som jobbar över stora delar av Sverige men företrädesvis från Stockholm och norrut, med utgångspunkt från Örnsköldsviks kommun.

Näringsliv och idrott är två av de områden där uppdragen är återkommande.

Genom lång erfarenhet och ett stort nätverk av specialkompetenser är inget för litet och sällan något för stort. Noggrannhet, effektivitet, flexibilitet och personliga kundrelationer är fyra viktiga hörnstenar i min verksamhet.

Under åren har jag varit både sportchef inom dagspress, redaktör för ett stort antal magasin och frekvent medarbetare i flera landets ledande tidningar inom olika genrer.

Olof Wigren Media AB gör reportage på fältet, tar helhetsgreppet om en kunds behov och är en pålitlig och stark resurs i projekt som kräver insikt och förståelse i specifika ämnen.


Ring eller maila mig om du har frågor eller uppdrag!